Mercedes-Benz
Ing. Pavel Jančík, PhD.
Riaditeľ / Konteľ
Tel.: +421 52 7896 341
jp@motor-car-poprad.sk
Vladimíra Keselicová
Recepcia
Tel.: +421 527 896 342
Mobile: +421 908 675 432
v.keselicova@motor-car.sk
Lucia Olekšáková
Asistentka riaditeľa / Manažér kvality
Tel.: +421 52 7896 341
Mobile: +421 908 675 467
l.oleksakova@motor-car.sk
Jozef Ertel
Vedúci servisu
Tel.: +421 52 7722 074
Mobile: +421 908 675 459
j.ertel@motor-car.sk
Viktor Jelenčík
Vedúci predaja náhradných dielov
Tel.: +421 52 7896 343
Mobile: +421 918 500 186
v.jelencik@motor-car.sk
Samuel Oravec
Vedúci predaja vozidiel
Tel.: +421 527 725 166
Mobile: +421 908 675 457
s.oravec@motor-car.sk
Dana Baková
Asistentka predaja / Leasing a financovanie
Tel.: +421 52 7896 342
Mobile: +421 918 500 143
d.bakova@motor-car.sk
Andrej Ondruš
Predajca vozidiel
Tel.: +421 527 885 621
Mobile: +421 908 675 456
a.ondrus@motor-car.sk
Peter Adamčík
Servisný poradca nákladných vozidiel
Tel.: +421 52 7722 074
Mobile: +421 908 675 458
p.adamcik@motor-car.sk
Matej Krišanda
Servisný poradca osobných vozidiel a TRAPO
Tel.: +421 52 77 22 074
Mobile: +421 908 994 698
m.krisanda@motor-car.sk
Bc. Jozef Šifra
Garančný technik / Servisný poradca PKW, TRAPO
Tel.: +421 52 77 22 074
Mobile: +421 908 675 460
j.sifra@motor-car.sk
Juraj Jančík
Predajca náhradných dielov
Tel.: +421 52 7896 343
Mobile: +421 918 906 677
j.jancik@motor-car.sk